Projekt SAD korzenie, linki, płyta, wymiar 3.5 x 3.5 x 0.5 metra  2018 - 2019

Wysiedlona wieś łemkowska, Górny Regietów, Beskid Niski

Instalacja jest wynikiem działań przeprowadzonych w wysiedlonej wsi łemkowskiej Regietów Górny. Odkopałam, udokumentowałam i zakopałam system korzeniowy umierającego drzewa owocowego - śliwy. Rosła ona na terenie byłego gospodarstwa, stanowiła przydomowy sad. Prezentowane korzenie oraz siatka są odwzorowaniem i interpretacją odkrycia zmieniającego się krajobrazu.

Minęło 71 lat od powojennych wysiedleń w ramach akcji "Wisła", podczas których miejscowa ludność została wykorzeniona ze swoich domostw i brutalnie przeniesiona na Ziemie Odzyskane przez Polskę. Ostatni mieszkańcy pamiętający tragiczne wydarzenia umierają. Krajobraz nieodwracalnie się zmienia, zarasta i dziczeje. Dla uważnego i świadomego odbiorcy nadal widoczne są ślady dawnej bytności ludzkiej. Jednym z nich są zdziczałe jabłonie, grusze i śliwy rosnące niedaleko usypanych gruzów fundamentów. Moja uwaga sięga w głąb tego, co niewidoczne dla widza beskidzkich pejzaży. Sięga w głąb korzeni, aby odczytać ich bieg i zapisać resztki tego co jeszcze nie uległo rozkładowi. Wsłuchać się w głos niemego świadka.