Brzydkie Kaczątko wymiar: 100 x 120 cm rok: 2017

Tytuły do obrazów odnajduję je w fragmencie książki lub wiersza, zasłyszanej wypowiedzi, kazaniu. Uważnie słucham, co mówią dzieci. Kryją się w powiedzeniach, pojedynczych rzeczownikach, nazwach świąt lub tradycji, miejsc. Czasem są to gotowe sformułowania, innym razem wymagające obróbki zaczyny. Zwerbalizowane światy, które czepiają się mnie i nie opuszczają, póki ich nie wymaluję. Tak było z Brzydkim kaczątkiem, baśń zakorzeniła się w moim umyśle i wykiełkowała jako barwny obraz.