Zaścianki wymiar: 90 x 120 cm rok: 2020

Patrzę na Białowieżę od strony Narewki. Im bliżej rzeczki, tym bardziej czuje się tradycję zlepioną z omszałych desek wypłukanych przez lata deszczy. Dalej na horyzoncie panorama wielkomiejska - metal, szkło, poprzetykane cegłą. Wykreślam to i pozostawiam w pamięci jedynie zaściankową historię. 

Plener Białowieża 2020