Projekt SAD wymiar 5 x 5.5 x 1 metr  grudzień 2018

Wysiedlona wieś łemkowska, Górny Regietów, Beskid Niski

Od kilku lat poszukuję formy na wyrażenie uczuć towarzyszących mi przy wędrówkach przez opuszczone wsie łemkowskie w Beskidzie Niskim. Problem wykorzenienia i odebrania gruntów mieszkańcom zakorzenionym na tym skrawku ziemi przedstawiam pochylając się nad niemym świadkiem - drzewie owocowym z przydomowego sadu.