Misia Łukasiewicz - malarka i rzeźbiarka, studentka ASP w Warszawie na wydziale Rzeźby, absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.

Silnie utożsamia się z Polskim krajobrazem. Obserwuje i ilustruje ludzkie zachowania, celebrowanie świąt i tradycji, związki człowieka z naturą. W swoich projektach współpracuje z lokalną społecznością – interesuje ją percepcja przestrzeni w innych kręgach kulturowych. Działania artystyczne podejmowała z mieszkańcami bloku w Szklarach w Beskidzie Niskim w 2017 roku. W 2016 roku wyróżniona stypendium Centrum Caetani współpracowała z Indianami Syilx w ramach projektu „Dziedzictwo Krajobrazu” w dolinie Okanagan, BC, Kanada.

Uzależnienie od podróży łączy z permanentną potrzebą malowania. Powraca na rodzinne Mazowsze, które niezmiennie ją inspiruje i fascynuje. Szczególnie zimą. Jej obrazy powstają w plenerze, czym artystka powraca do tradycji i podkreśla łączność z naturą.

Członkini i współzałożycielka Grupy Rzeźbiarskiej „Chochoły”. Przewodniczka górska.

Wybrane wystawy:

  • 2016r. - „Dziedzictwo Krajobrazu” Centrum Caetani, Vernon, BC, Kanada, wystawa indywidualna
  • 2015r. – „Wesele” Galeria Propaganda, Warszawa, wystawa zbiorowa
  • 2014r. – wystawa rzeźby w Klubie Kultury Saska Kępa , Warszawa, wystawa zbiorowa
  • 2013r. – „Interwancje” Museum Riso, Palermo, Włochy, wystawa zbiorowa

Planowane działania:

  • październik – listopad 2017 - realizacja projektu we współpracy z lokalnymi farmerami z Canewater Farm. Stypendium Ansley Rivers, Thicket Residency. Darien, Georgia, US.
  • 6-10.12.2017 – wystawa młodych twórców Polskich w Parlamencie Europejskim, Bruksela.Misia Łukasiewicz is a student at Sculpture faculty at the Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland. She received her BFA in Art History at the University of Warsaw. In 2012, she stayed in Palermo on an art scholarship at Accademia di Belle Arte.

She strongly identifies herself with the Polish landscape. Observes and illustrates human behavior, cultural holidays, celebrations of tradition, and connection between nature and human beings. In her projects, she collaborates with local people – she is interested in how people in different cultures perceive space.

Recently, she worked with a small community in the Polish mountains who live in a flat block, a symbol of closed space, surrounded by mountains on all sides. In 2017, she interviewed and observed farmers from the Cane Water Farm in Georgia, USA to learn their methods for describing the measurement and meaning 50 acres of space. In 2016, during a stipend at the Caetani Center she worked with native Syilx people. The project, titled “Landscape Heritage”, took place in the Okanagan Valley, BC, Canada. In addition to carrying out social projects and travelling, her greatest passion remains painting. She always returns to Masovia, and her family homeland, which still inspires and fascinates her, especially during the winter. Her paintings are created in plain air, in contact with nature, in accordance with old traditions of landscape painting. Misia Łukasiewicz is a mountain guide. She is a co-founder the Sculpting Group "Chochoły" (”Sheaves”). The group name refers to an iconic element of the Polish landscape and focuses on cultural harvest traditions in Central and Eastern Europe.

Her work has been invited to group exhibitions, such as "Interventions" in Museum Riso, Palermo, Italy, “Landscape Heritage” Vernon, BC, Canada, “Wedding” Propaganda Gallery, Warsaw, Poland and exhibition of young Polish artist in European Parliament, Brussels, Belgium.