Kolędnicy         wymiar: 73 x 92 cm               rok: 2016